Svadby sú udalosti, ktoré sa neopakujú. Sú plné jedinečných emócií ako je šťastie, vášeň, pocit spolupatričnosti, žičlivosti aj dojatia. Fotograf, ktorý fotí svadbu by mal byť empatický, pohotový, ale aj dobre technicky vybavený. Mal by mať v zálohe aj rezervný fotoaparát. Okrem toho musí byť vkusne a primerane oblečený, aby zapadol medzi svadobčanov. Slávnostný deň je potrebné zachytiť, preto budem rád si pre túto milú povinnosť vyberiete mňa.